NEB nepali

आइमाई साथी वा पुरुष साथिका विषयमा तपाईँको के धारणा छ? आइमाई साथी निबन्धका आधारमा प्रतिक्रिया लेख्नुहोस